Άγιος ὁ Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ἐλέησον ἡμάς. Άγιος ὁ Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ἐλέησον ἡμάς. Άγιος ὁ Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ἐλέησον ἡμάς. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Δι' ευχών τών Αγίων Πατέρων ἡμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ὁ Θεός ἡμών, ἐλέησον ἡμάς. Ἀμήν.
Join Me On Facebook

Συνολικές προβολές σελίδας

  • Προβολές

Αρχαιολογικά ευρήματα που αποδεικνύουν πως η Παλαιά Διαθήκη είναι αξιόπιστη ιστορικά

Προβολές:

Η εβραϊκή αυτή επιγραφή περιέχει τις φράσεις melech yisrael (βασιλεύς του Ισραήλ) και beit David (Οίκος του ΔΑΥΙΔ). Βρέθηκε το 1993 στο Tel Dan από τον αρχαιολόγο Gila Cook, ΚΑΤΩ από το στρώμα καταστροφής που προκλήθηκε από την Ασσυριακή επιδρομή του 8ου π.Χ. αιώνα. Άρα η επιγραφή είναι παλαιότερη από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Πηγή: Ian Wilson, The Bible is History, Weidenfeld & Nicholson, London 1999 (pp.108-109).

Σφραγιδόλιθος ο οποίος παριστάνει από τη μια όψη έναν βασιλοπρεπή άνδρα και από την άλλη το όνομα ΣΟΛΟΜΩΝ. Βρίσκεται στo Λονδίνο, στην ιδιωτική συλλογή του Shlomo Moussaieff.  Πηγή: Ian Wilson, The Bible is History, Weidenfeld & Nicholson, London 1999 (pp.118-119).

Σφραγιδόλιθος που ανακαλύφθηκε το 1907 στη Μεγιδδώ από τον γερμανό αρχαιολόγο Gotlieb Schumacher. Δόθηκε ως δώρο στον Οθωμανό σουλτάνο. Φέρει την επιγραφή "Ανήκω στον Shema, υπηρέτη του ΙΕΡΟΒΟΑΜ". Παλαιογραφικά χρονολογείται στον 8ο π.Χ. αιώνα, στα χρόνια του Ιεροβόαμ Β'. Πηγή: Ian Wilson, The Bible is History, Weidenfeld & Nicholson, London 1999 (p.137).

Βούλα που βρέθηκε μαζί με μερικές άλλες στην Ιερουσαλήμ, κάτω από το στρώμα της Βαβυλωνιακής Καταστροφής του 6ου π.Χ. αιώνα. Φέρει την επιγραφή "Ανήκω στον Berekhyahu, υιο του Neriyahu, τον γραφέα". Πρόκειται για τον προφήτη ΒΑΡΟΥΧ, υιό του Νερία και γραμματέα του προφήτη Ιερεμία. Πηγή: Ian Wilson, The Bible is History, Weidenfeld & Nicholson, London 1999 (p.172-173).

"Eυλογήσαι σε κύριος καί φυλάξαι σε. επιφάναι κύριος τό πρόσωπον αυτού επί σε καί ελεήσαι σε. Επάραι κύριος τό πρόσωπον αυτού επί σε καί δώη σοι ειρήνην"(Λευϊτικόν 6/ς 24-26) Το ασημένιο ειλητάριο είναι το αρχαιότερο τμήμα χειρογράφου της Π.Δ. που έχει βρεθεί, καθώς παλαιογραφικά χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. (παρ' όλο που λένε διάφοροι αντιχριστιανοί ότι η Π.Δ. γράφτηκε το 2ο αιώνα π.Χ.!!) Αναρωτιέται κανείς πόσα άλλα χειρόγραφα της Π.Δ. καταστράφηκαν με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ανακαλύφτηκε από τον αρχαιολόγο Gabriel Barkay το 1979 σε έναν ομαδικό τάφο λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ. Πηγή: Ian Wilson, The Bible is History, Weidenfeld & Nicholson, London 1999 (p.173)